domik

SEGREGACJA SZLAKÓW KOMUNIKACJYNYCH

Komunikacja piesza wewnątrz enklaw została oddzielona od komunikacji kołowej.